Kongreso ir Senato skirtumas

„Kongresas“ ir „Senatas“Kiekviena vyriausybė turi įstatymus, kurių žmonės privalo laikytis. Šie įstatymai ir sąskaitos yra vyriausybės suvažiavime suformulavo ir patvirtino senatoriai ir Atstovų rūmų nariai.„Kongresas“
Kongresas yra skirtingų tautų, valstybių, organizacijų ar grupių atstovo susitikimas. Jis suformuotas taip, kad kiekvienas vienetas gali turėk balsas arba ranka planuojant, formuluojant ir kuriant įstatymus, kurie gali turėti įtakos visai populiacijai.
Federacinių vyriausybių suvažiavimas yra dvikameras, o tai reiškia, kad jis susideda iš dviejų rūmų ar namų. Viršutinė rūmai vadinami Senatu, o apatiniai rūmai yra žinomi kaip Atstovų rūmai.

Žemųjų Kongreso rūmų nariai yra išrinkti pareigūnai. Atstovų Rūmuose yra didesnis narių skaičius, o dauguma, turinti daugumą, turi didžiausią įtaką priimant sprendimus. Priėmus siūlomą sąskaitą būtų reikia balsų dauguma, kad būtų priimti. Jungtinių Valstijų Atstovų rūmuose yra 435 nariai. Jų kadencija yra 2 metai, jie turi būti ne jaunesni kaip 25 metų ir gyvenę JAV mažiausiai 7 metus.„Senatas“
Senatas yra atstovų susirinkimas įstatymų leidybos ar parlamento viršutiniuose rūmuose. Senovėje senato nariai buvo tie, kurie buvo vyresni ir todėl laikomi išmintingiausiais krašte. Pirmąjį Senatą suformavo romėnai.
Šiandien Senato narius paprastai renka jų rinkėjai, jie paskiria, paveldėjo ar įgijo šias pareigas. kai kurie kitas metodas, priklausomai nuo šalies. Jie veikia kaip įstatymų leidėjų patvirtinimo organas, kurį priėmė žemieji rūmai ar rūmai.

Australijoje senatorius renka ir jų kadencija yra šešeri metai, o Kanadoje senatorius skiria generalinis gubernatorius Kanados ministro pirmininko teikimu. Jie gali eiti pareigas, kol atsistatydins, bus pašalinti arba išeis į pensiją sulaukę 75 metų.
Jungtinėse Amerikos Valstijose Senate yra 100 narių, po 2 senatorius iš kiekvienos valstijos. JAV senatorių kadencija yra šešeri metai ir jie turi būti Amerikos piliečiai, gyvenantys JAV mažiausiai devynerius metus. Senatoriai turi būti bent 30 metų amžiaus. Senatas veikia vadovaudamasis vieningo sutikimo sutarčių principu, o tai reiškia, kad visi turėtų susitarti, kol viskas bus tęsiama. Kiekvienas senatorius turi galią nutraukti bet kokį procesą ir gali patvirtinti arba balsuoti dėl prezidento paskirtų teisėjų posto.

Santrauka:
1. Senate yra 100 narių, o rūmuose - 435 nariai.
2. Senatoriai dirba ilgiau, o Parlamento nariai
Atstovai turi trumpesnes kadencijas.
3. Senate keliami griežtesni tinkamumo reikalavimai, o Atstovų Rūmams - mažiau.
4. Senatorius turi būti ne jaunesnis kaip 30 metų, o žemųjų rūmų narys - ne mažiau kaip 25 metų.
5. Kongresas rengia, siūlo ir tvirtina įstatymus ir priima įstatymus. Senatas yra vyresnysis vyriausybės įstatymų leidybos organas.Populiarios Temos

100 geriausių sportinių filmų

100 geriausių visų laikų sportinių filmų sąrašas nuo 1925 m. „Pirmakursis“ iki 2009 m. „Akloji pusė“.

Ajurvedos ir unani medicinos skirtumas

Įvadas: Ajurveda ir „Unani“ yra kelių tūkstančių metų senumo alternatyviosios medicinos formos. Ajurvediniai ir „Unani“ vaistai pasirodė esą labai naudingi

Skirtumas tarp utopinio socializmo ir marksizmo

Socializmas yra viena iš pagrindinių pastarųjų dešimtmečių politinių, socialinių ir ekonominių teorijų. Socializmas priešinasi kapitalistinei perspektyvai: jis pasisako už bendrą

Karbamido ir šlapimo rūgšties skirtumas

Šlapalas ir šlapimo rūgštis Nors daugelis susipainioja, karbamidas ir šlapimo rūgštis yra du skirtingi junginiai. Mes labai gerai pažįstame šiuos junginius, nes jų yra ir

Skirtumas tarp nuotolinio darbuotojo ir nuotolinio darbo

Skaitmeninė pramonė padarė perversmą darbo erdvėse visame pasaulyje. Nenuostabu, kad naujoji skaitmeninė era - nuotoliniai darbuotojai, laisvai samdomi darbuotojai, rangovai,

Interviu su rašytoju istoriku Geoffrey Parkeriu

Savo didelėje naujoje knygoje „Pasaulinė krizė: karas, klimato kaita ir katastrofa XVII a.“ Išskirtinis istorikas Geoffrey Parkeris kreipiasi į labai didelį