Metodistų ir baptistų skirtumas

kristausMetodistas vs baptistas

Metodistai ir baptistai yra krikščionių tikėjimai, kurie turi daug panašumų, tačiau daugeliu atžvilgių taip pat turi skirtingą požiūrį ir doktrinas. Metodistas ir baptistas tiki Dievu, Biblija ir Jėzaus, kurį jie priima kaip Kristų, žmonijos gelbėtoją, darbais ir mokymu.Iš esmės jie abu tiki krikštu ir bendryste kaip pagrindiniais sakramentais, tačiau čia yra ir jų skirtumai. Metodistai leidžia krikštyti kūdikius, jaunimą ir suaugusiuosius. Jie nediskriminuoja asmenų amžiaus ir protinės brandos. Jie taip pat leidžia įvairias krikšto metodų formas, nes juos atlieka panardindami, pabarstydami ir pildami. Metodistams bendrystė yra laukiama visiems.Kita vertus, baptistai krikštą atlieka tik tam, kad išpažintų jaunimą ir suaugusiuosius. Kūdikių krikštas nėra praktikuojamas, nes jie mano, kad tai turėtų būti skiriama tik tiems asmenims, kurie sugeba suprasti tikrąją apeigos prasmę ir taip pat sugeba suprasti tikėjimą. Baptistai krikštą atlieka ir griežtai panardindami. Jie praktikuoja uždarą bendrystę, kur stalas yra atviras tik pakrikštytiems bažnyčios nariams.

Kalbant apie valdymą, Metodistai turi vyskupus kur jie turi vyskupų organizaciją. Vyskupai paskiria ganytojus į įvairias kongregacijas. Tačiau prieš vyskupui imantis tų veiksmų, vyksta konsultacijos su kongregacija. Metodistų kongregacijos taip pat yra susijusios viena su kita. Baptistai yra labiau nepriklausomi kiekvienos kongregacijos valdymo požiūriu. Jie patys išsirenka pastorius.Baptistai palaiko „šventųjų atkaklumo“ doktriną, kur vyrauja posakis „kartą išgelbėtas, visada išgelbėtas“. Baptistai moko, kad išgelbėtas žmogus negali nukristi iš malonės, kuri visiškai prieštarauja metodistų pažiūroms. Metodistai mano, kad tai yra žmogaus pasirinkimas būti išgelbėtam, o žmogus gali nukristi iš malonės nesekdamas Dievo, todėl praradęs išganymą.

Remiantis stebėjimu, baptistai dažniausiai būna griežtesni ir daugiausia fundamentalistai. Jų vienintelis tikėjimo pagrindas yra Biblija, ir jie mano, kad tai neklysta. Metodistai yra laisvesni ir platesnių įsitikinimų. Kai kurie gali būti fundamentalistai, o kiti yra liberalai . Jie mano, kad tikėjimas remiasi Biblija, protu, tradicijomis ir asmenine patirtimi.

Santrauka:1. Metodistai krikštija kūdikius, o baptistai - tik suaugusius ir jaunimą, gebantį suprasti tikėjimą.
2. Metodistai krikštą atlieka panardindami, pabarstydami ir pildami, o krikštytojai krikštynas atlieka tik panardindami.
3. Metodistai praktikuoja atvirą bendrystę, kurioje apeigos yra atviros visiems, o baptistai vykdo uždaras bendrystes.
4. Metodistai turi episkopalinės valdymo hierarchijos sistemą, o baptistai - kongregacinę nepriklausomybę.
5. Metodistai suteikia vyskupams įgaliojimus paskirti pastorius į kongregacijas, o kartu su baptistais kongregacija pasirenka savo ganytoją.
6. Metodistai mano, kad tai yra žmogaus pasirinkimas būti išgelbėtam, o baptistai teigia, kad kartą išgelbėjus žmogų, jis visada yra išgelbėtas ir negali nukristi iš malonės.
Metodistai paprastai nėra tokie fundamentalūs, o baptistai - fundamentalistai.

Populiarios Temos

Skirtumas tarp difrakcijos ir trukdžių

Difrakcija ir trukdžiai yra du reiškiniai, pagrįsti bangų superpozicijos principu. Anksčiau tarp šių dviejų buvo didelis skirtumas

Skirtumas tarp kiaušinių „Nit“ ir pleiskanų dribsnių

„Nit Eggs“ ir „pleiskanų dribsniai“ Nešvankios ir niežtinčios galvos yra signaliniai ženklai, rodantys, kad asmuo turi utėlių arba pleiskanų problemą. Nors daug žmonių

Skirtumas tarp Udono ir Sobos

Udonas vs Soba Udonas ir Soba yra tipiški japoniški makaronai. Abu šie makaronai tapo japonų dietos ir gyvenimo stiliaus dalimi. . Tiek „Udon“, tiek „Soba“ makaronai

Skirtumas tarp translyčio ir transseksualaus

Translyčiai, palyginti su Transeksualus Transseksualas ir transeksualus yra tarpusavyje susiję terminai, tačiau turi daug skirtingų savybių. Nors translyčio asmens gali būti

Skirtumas tarp „Ruger MK I“ ir „MK II“

„Ruger MK I“ ir „MK II Ruger“ yra labai gerai žinomas pavadinimas, kai kalbama apie šaunamuosius ginklus, tokius kaip šautuvai ir pistoletai. Kalbant apie pistoletus, populiariausi yra „MK I“

AL ir NL skirtumas

AL vs NL Kaip ir daugelyje populiarių žaidimų JAV, „Major League“ beisbolą sudaro dvi profesionalios lygos; Amerikos lyga (AL) ir „The National“